Liên hệ

Giúp người gom nụ cười

An Huệ

Khí công y đạo sg thành lập với mục đích muốn giúp đỡ mọi người chữa bệnh bằng phương pháp tập khí công. Đây là bộ môn do Thầy Đỗ Đức Ngọc sáng lập và đã có rất nhiều người nhờ phương pháp này đã thoát khỏi bệnh tật. Khí công y đạo Sài Gòn với tinh thần thiện nguyện , yêu thương và chia sẽ.

khicongydaosgcom@gmail.com